Прехвърляне на видео и аудио

Прехвърляне от VHS видео касета на MPEG

Прехвърляне от mini DV видео касета на MPEG

Прехвърляне от VHS-C видео касета на MPEG

Прехвърляне от Hi-8 видео касета на MPEG

Прехвърляне от S-VHS видео касета на MPEG

Презапис на DVD и CD

Прехвърляне и обработка от 8mm кинолента (Добавяне на музика и субтитри)

Прехвърляне от аудио касета на CD, MP3